KIJKTIP Wat hoop je voor het nieuwe schooljaar?

Een school zette op de eerste dag van het nieuwe schooljaar een bord bij de ingang met de vraag: wat hoop jij? Zowel leerlingen als leraren schreven hun hoop voor het nieuwe schooljaar op…..

Ondernemen en het orakel van Delphi

In de zomervakantie bezocht ik monumenten uit de Griekse Oudheid. Ik dacht terug in de tijd te gaan. Verrassend genoeg stond ik juist sterk in het hier en nu. Zo ook bij het bezoeken van het orakel van Delphi.

Orakel van Delphi, augustus 2016; fotograaf NH

Orakel van Delphi, augustus 2016; fotograaf NH

In de Oudheid bezocht men het heiligdom van Delphi voor raad bij belangrijke of moeilijke beslissingen. De vrouw Pytha sprak als orakel onbegrijpelijke boodschappen uit. Zo’n raadselachtig antwoord werd vervolgens door een priester in dichtvorm vertaald en aan je doorgegeven.

Daar staande vroeg ik me af hoe vaak de MKB ondernemer zich in “Delphi” voelt. Als je als ondernemer bijvoorbeeld vragen stelt aan instanties of aan consultants. Het antwoord dat je daarop krijgt, is professioneel maar soms moeilijk te volgen. Helaas betalen ondernemers voor dat advies en laten het daarbij: verlies-verlies. Want als ondernemer kun je je bedrijf niet verder brengen. En de instanties en consultants missen een kans op feedback van de klant die zij hopelijk koesteren. Wat zou er gebeuren als je als ondernemer teruggeeft: u klinkt net als het orakel van Delphi. Ik beken dat dat op zich ook een wonderlijke uitspraak is. Wel vat bijna iedereen die gelijk.

Als ondernemer verliet ik het orakel van Delphi met twee gedachten. Een coach is gelukkig geen orakel. En dat mensen al in de Oudheid een onafhankelijke deskundige raadpleegden bij belangrijke beslissingen: een coach.

Inspiratie via Cameron Herold

Wat Cameron Herold hier zegt, vind ik inspirerend omdat het aanspoort om verder te kijken: welke talenten heeft deze jongere? Hoe zijn deze talenten in te zetten met het oog op de toekomst?

Let’s raise kids to be entrepreneurs

‘Bored in school, failing classes, at odds with peers: This child might be an entrepreneur, says Cameron Herold. In his talk, he makes the case for parenting and education that helps would-be entrepreneurs flourish — as kids and as adults.’